UP Astronomical Society

Stargazing. Gawain ko na ito simula noong sampung gulang pa ako. Paborito kong puntahan ang bakuran ng aming paaralang elementarya na walang gate at nababalutan ng makapal na carabao grass kapag nais kong makipag-ulayaw sa kalawakan. Sa pamamagitan nang pagtitig sa mga nagkikislapang mga bituin sa kalaliman ng langit, nadarama ko ang tunay na kapayapaan at kaligayahan.

Lubos akong natuwa nang malaman kong may isang organisasyon sa UP na nakatuon sa astronomiya, ang (agham ng) pag-aaral ng mga bagay sa kalawakan, ang UP Astronomical Society (UP Astrosoc). Nagulat pa nga ako noong una dahil hindi ko akalaing may ganitong organisasyon sa pinapasukan kong unibersidad. Hindi naging madali ang pagsali ko sa grupong ito anim na taon na ang nakararan subalit matagumpay kong nalampasan ang mga pagsubok sa proseso ng aplikasyon.

Ngayong gabi ang oryentasyon ng mga bagong aplikante sa UP Astrosoc. Dalawampung estudyante mula sa iba’t ibang kolehiyo ang dumalo. Umaayon sa amin ang lagay ng panahon dahil maaliwalas ang kalangitan. Isang oras lang ang ginugol sa pagtitipon na sinundan ng socialization. Nakatutuwa ang mga aplikante na maraming itinatanong sa mga miyembro ng Astrosoc tungkol sa mga planeta at konstelasyon ng mga bituin. Malugod kong itinuro sa dalawang aplikanteng sina Philip at Niño ang mga konstelasyong Ursa Major at Scorpius. Kumukuha ng European Languages si Ronipe na isang freshman samantalang nasa ikatlong taon na ng Library Science si Niño.

Ang hugis tabo na Big Dipper ay bahagi ng Ursa Major. Memorable sa akin ang Big Dipper dahil ito ang kauna-unahang grupo ng mga bituin na nakilala ko. Itinuro ito sa akin ni Jimboy, bespren ko noong hayskul. Oo nga’t mahilig ako noong mag-stargazing pero mga pangalan lamang ng mga planeta ang alam ko.

Paborito ko sa mga konstelasyon ang Scorpius dahil ito lang ang tumutugma sa hugis ng zodiac sign kung saan ito ipinangalan – hugis alakdan talaga ito. Makikita ito sa timog na bahagi ng kalangitan (southern hemisphere) malapit sa Milky Way, ang ating galaxy. Napagigitnaan ito ng mga konstelasyong Libra sa kanluran at Sagittarius sa silangan. Nasa gitna (leeg) nito ang bituing Antares na siyang pinakamaningning (alpha star) sa grupo, pang-16 sa mga panggabing bituin. Kulay pula ito sa ating paningin subalit mas mapula ito kung titingnan gamit ang teleskopyo dahil ito ay isang supergiant na bituin. Lubhang mas maliwanag ito sa araw (65,000 na beses) subalit napakalayo nito sa daigdig (600 light years) kaya kakaunti lamang ng liwanag nito ang ating nakikita.

Marami pa kaming napag-usapan nina Ronipe at Niño, hindi lamang tungkol sa mga bituin at planeta. Sinigurado ko sa kanilang masaya sa org namin at talagang mag-eenjoy sila. Naiintindihan ko ang kanilang pag-aalala na baka hindi nila malampasan ang proseso ng aplkiasyon subalit sinabi ko sa kanilang kung talagang desidido sila ay magagawa nila. Umaasa akong babalik sila sa huwebes sa kanilang Buddy Bidding at itutuloy nila ang pagsali sa Astrosoc.


How did I become a member of this prestigious organization in UP Diliman?

I was then a student assistant in the Department of Political Science. It was summer 2007. I already finished my work and waiting for the time to hit 5pm, our end of shift. I was surfing the net and looking for some information about Big Dipper when I bumped into the website of UP Astronomical Society. Here is what the site says about the organization:

The University of the Philippines Astronomical Society (UP Astrosoc) is a non-profit, non-political and non-partisan organization in the University of the Philippines, Diliman. It was established in 1991 by 15 undergraduate students under a mango tree. UP Astrosoc now resides at the PAGASA Astronomical Observatory inside UP Diliman.

On the average, the organization has an active membership of 25-30 undergraduate students coming from different colleges in the university. Aside from the usual social activities of a college organization, UP Astrosoc also partakes in several astronomy activities throughout the academic year. These include astronomy classes, observing sessions, public astronomy lectures and forums.

The emblem for the organization is a stylized telescope pointing towards the skies. This is in touch with the organization's motto, Ad Astra Per Aspera -To the stars with difficulty.

Learn more about UP Astrosoc's activities here.

Take a mini tour of the UP Astrosoc headquarters here.

To learn how to contact UP Astrosoc, click here.

I wrote down the contact infos and after my duty, I hurriedly went to the Observatory to enlist in UP Astrosoc's summer workshop. When I arrived there, I learned that they are also looking for new members and I was very excited to signed in.

And that is the beginning of my journey through space, not physically of course, but through my imagination wit the help of writing.

Ad Astra Per Aspera!

No comments:

Blog Archive