Tips Para Lumawak Ang Bokabularyo

Para mas masabi ang talagang gustong sabihin...
Narito ang 4 Tips para lumawak ang Bokabularyo


Gusto mo bang makapagpahayag ang iyong kaisipan ng mas tama? Paano kung ang iyong salita ay hindi pala kuminal ng maganda sa isip ng isang nakikinig? Ang pag-iibayo sa kalidad ng bokabularyo ay para matulungan kang maging epektibo ang pakikipag-usap at higit na maging nteresadong makipagtalamitam. Heto ang ilang simpleng paraan upang matulungan ka na humusay sa lengguwahe ng Ingles.


1. Magbasa. Kung mas mainam, gawing dalawa ang aklat na binabasa araw-araw, isang may klasikong tema at isang moderno. Puwedeng basahin ito nang salitan, klasiko sa umaga at moderno sa gabi bago matulog upang mahasa pa ang karanasan sa pagbabasa.


2. Kapag magbabasa o halimbawang maririnig ang iba na gumagamit ng mga salita o pangungusap na gusto mo, isulat ito agad sa isang notebook na puwedeng magamit. Upang mas malinaw ang pagkakaunawa at kung ano ang ibig sabihin nito, tingnan ito sa disksiyunaryo.


3. Magbasa rin ng mga kolum sa mga pahayagan lalo na ang paborito mong basahin at iba pang magazine features na nagtatampok ng mga interesanteng salitang natutunan. Maari kang mag-subscribe ng word-of-the-day emails mula sa dictionary.com at palawigin ang word search websites gaya ng The Phrontistery.


4. Araw-araw gamitin ang mga bagong salita at pangungusap na matututunan. Ito ay para may sarili ka nang mga salita.

1 comment:

Mabel said...

salamat sa tips :-) dapat nga talagang magbasa ng magbasa.

Blog Archive