Mga Palatandaan at Senyales ng mga Susuwertehin

EARTH SIGNS: Taurus, Virgo, Capricorn

Paano dumarating ang suwerte sa mga earth signs?

 • Lupa ang kanilang suwerte kaya kahit medyo mahirap paniwalaan, ang mga nasa earth sign tulad ng mga isinilang sa zodiac sign na Taurus, Virgo at Capricorn ay makararanas ng pagkakaroon ng magagandang kapalaran sa mga sandali o mga araw na mapapansin nilang sila ay mas madalas na nakatingin mismo sa lupa o ang kanilang mga mata ay nakatanaw sa ibaba.

 • Makararanas din sila ng biglang pagkahilig sa mga bungangkahoy o prutas. Dahil dito, ang mga may asawa o dalagang may karelasyon ay maaaring mapagkamalang sila ay buntis o naglilihi. Subalit ang ganitong pagkakaroon ng takaw o gana sa mga bungang kahoy ay palatandaan lamang na anumang sandali o ilang araw na lang, sila ay darapuan na ng magandang kapalaran.

 • Ang sobrang katakawan o gusto pang kumain kahit busog na ay nagsasabing siya ay pananahanan ng mga suwerteng matagal na niyang pinakaaasam-asam.

 • Pagkati ng ilalim ng paa o ng talampakan! Subalit dapat na wala siyang anumang sakit sa balat o sa paa, kumbaga, bigla lang kumati ang kanyang paa.

 • Ang pagkati ng kamay o palad ay maaari ring isang senyales na sila ay bubuwenasin na. Subalit dapat na ang pagkati ay may kasunod na 'di kinukusang pag-abot sa ilang mga bagay na malapit sa kanya, kumbaga, gumagawa siya ng sariling musika kaya ang kanyang palad o kamay o mga daliri ay kusang gumagalaw upang magkaroon ng tunog na hahatak sa mga suwerteng malapit lang sa may-ari ng kamay.

 • Ang pangangapitbahay, anuman ang kanyang layunin at maging ang makipagtsismisan o simpleng kuwentuhan lang habang umiinom ng kape o softdrinks ay nagsasabi ring siya ay daratnan na ng suwerte.

 • Madalas na pagbati sa kanya ng ilang makasasalubong na ang pagbati ay may kasamang matamis na ngiti ay mga pahiwatig din ng pagkakaroon ng mga magagandang kapalaran.

 • Kapag ang isinilang sa zodiac sign na Taurus, Virgo at Capricorn ay pinuri, hinangaan o pinasalamatan ng isang matanda, ito ay nagsasabing kapag siya ay nakipagsapalaran o nagsugal, ang pananalo ay magiging kanyang kakambal.

 • Kapag siya ay nagkaroon ng isang kaibigan, napalapit, nagmahal o nagmalasakit sa kanya na isang may malaking binti at malapad ang paa at may mga brasong matipuno, siya o ang mga nasa earth sign ay pinaniniwalaang mabibiyayaan ng mga malalaking grasya na ihuhulog ng langit.

 • Suwerte rin ang dala-dala sa kanila ng mga taong may makakapal na buhok, ibig sabihin, sa mga araw o sandali na naging bahagi ng kanilang buhay o araw ang nasabing klase ng tao, sila ay tiyak na papalarin!

 • Ang pagwawalis sa bakuran o mismong sa loob ng bahay ay palatandaan ng pagkakaroon ng buwenas.

 • Ang paglalakad sa kalsada sa halip na sumakay ay palatandaan rin na parating na ang kanilang masusuwerteng araw.

 • Kapag ang kanilang mga mata ay naakit, nagayuma o nagkagusto sa mga antigong bahay o kasangkapan, ibig sabihin, sobrang laking kayamanan ang inilaan sa kanila ng langit na anumang sandali o araw ay mapapasakanila na.

 • Kapag pina-drawing sila ng iba't ibang hugis, makikitang mas marami sa kanilang iginuhit ay parisukat o square o mga larawan na malapit sa o halos kahawig ng square, ibig sabihin, patatatagin ang kanilang kabuhayan dahil mag-uunahan sa kanilang buhay ang mga magagandang kapalaran.

 • Isang malinaw na palatandaan din ang pagkakaroon ng suwerte ang biglang may magreregalo sa kanila ng bagay na kulay black at brown. Dahil dito, kahit ayaw nila o medyo 'di nila gusto ang kulay itim, dapat ay agad nila itong gamitin upang ang suwerte ay kumapit agad sa kanilang balat. Gayundin sa kulay brown, dapat, kung hindi nila ito gaanong paborito, ilagay nila sa kung saan ay nakikita ng kanilang mga mata nang sa ganu'n, pumasok sa kanilang katawan ang suwerteng may kaugnayan sa sagad na kasaganahan.

No comments:

Blog Archive