Numero ng Bahay at Trabaho

Ano ba ang propesyon mo? Komportable ka ba sa tinitirahan mo? May pagbabago ba sa iyong career simula nang tumira ka sa iyong kasalukuyang bahay?

Sumahin lahat ng numero ng iyong tinutuluyang bahay hanggang ma-reduce ito sa single digit. Halimbawa, kung ang numero ng inyong bahay ay 156, gawin ang 1+5+6, total ay 12. I-add ang 1 at 2, 3 ang sagot. Ang bahay mo ay kabilang sa House#3. Tingnan ang sumusunod na listahan kung compatible ang iyong hanapbuhay sa numero ng iyong bahay:

House #1 - suwerte sa number 1 house ang mga athlete, single independent men and women, negosyante, ang trabahong nangangailangang bumiyahe at ang mga estudyante

House #2 - suwerte naman sa bahay na may numerong 2 ang social worker, teacher, counselor at gardener; mainam ding tirahan ito ng mga ina at grandparents.

House #3 - mapalad sa mga manunulat, artist, entertainers, politicians, call center agent, broadcaster o anumang propesyong may kaugnayan sa communication

House#4 - accountant, engineer, architect, banker, chef, gardener, crafts people

House#5 - taecher, writer, travel agent, driver

House#6 - caregiver, nars, doktor, social worker at iba pang hanapbuhay na nangangalaga sa kapakanan ng ibang tao

House#7 - scientist, psychologist, minister, teacher, researcher, historian, philosopher

House#8 - managers, negosyante, doktor, pulitiko, athelete, celebrity

House#9 - spiritual teacher, healer, humanitarian, clergy, world traveler, artist, philosopher, caregiver, nurse, doctor

Kung pagkatapos sumahin ng mga numero ay naging 11, 22 at 33 ang total, huwag na itong i-reduce dahil ang mga numerong ito ay kabilang sa tinatawag na master number. Ang #11 ay kabilang sa house #1 at #2; ang 22 ay sa house #2 at #4; at ang 33 ay sa house#3 at #6.

No comments:

Blog Archive