Tips Sa Paghuhugas Ng Plato

Ang hirap talaga kapag ikaw ang nahuhuli sa pagkain dahil tiyak na ikaw ang ilalaban sa matinding hugasan. Para maging organisado at mapadali na rin ang paghuhugas ng mga pinagkainan, heto ang ilan sa mga pwedeng gawin:

* Unang gawin ang paglagay sa isang lalagyan ng mga “mumu” o mga tirang pagkain.

* Kung mayroong aso o baboy sa kapitbahay, maaaring ibigay na lamang sa kanila ang mga tirang pagkain. Makatutulong ka pa.

* Kapag malinis na sa mga tira-tira ang mga pinggan, hugasan ito ng tubig at alisin ang anumang sarsang nakadikit dito.

* Saka niyo pasadahan ng isponghang basa na may sabong pamplato ang mga huhugasan.

* Nararapat lamang na unahin ang mga baso, kasunod ang mga kubyertos, mga tasa at pinggan.

* Ihuli ang mga mga kaserola, kawali at kaldero dahil ito ang pinakamarurumi sa lahat.

* Unang banlawan ang mga malalaking bagay kays sa mga maliliit.

* Gamitin ang mga nahugasang baso bilang lalagyan ng mga hinuhugasang mga kubyertos upang hindi ito nakakalat.

* Pagtuunan ng pansin sa paghuhugas ng mga baso ang paikot na bibig nito kung saan lumalapat ang ating mga labi at nalalawayan. Nandito kasi ang mga mikrobyo galing sa bibig.

* Ganun din ang mga kubyertos. Pagtuunan ng pansin ang bahaging isinusubo kapag kumakain.

* Sa mga ganitong paraan, magiging maayos at malinis ang paghuhugas ng pinag-kainan.

* Tandaan lamang na sa paghuhugas, huwag isipin na kaya ito ginagawa ay dahil sa iniutos sa inyo o kaya nama’y obligasyon itong gawin. Isipin na lamang na ang mga taong susunod na gagamit ng mga pinggan at kubyertos ay ang mga taong mahal mo at malalapit sa iyong puso.

2 comments:

Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

Anonymous said...

http://takingwork.com/?work=34040

Blog Archive