Alamin ang iyong Lucky Days

Tatlo ang uri ang ating tinatawag na masuwerteng araw o lucky day: universal day; birthday; at pinagsamang universal day at birthday.


Universal Day

Universal Day ang tawag sa araw kung kailan ibibigay sa iyo ng universe ang lahat ng klase ng suwerte. Kumbaga, makikiisa sa iyo ang kalikasan para suwertehin ka. Paano mo malalaman kung kailan ang iyong universal day?

Una, alamin muna ang iyong Life Path Number. Kuwentahin ang suma total ng iyong birthday. Halimbawa, ipinanganak ka noong Mayo 1, 1970. Magiging ganito ang calculations: 5 + 1 + 1 + 9 + 7 + 0 = 23. Kailangang i-reduce sa single number ang resulta kaya 2 + 3 = 5. Ang Life Path Number mo ay 5.

Pangalawa, kuwentahin ang suma total ng kasalukyang petsa, Marso 11, 2009. - 3 + 1 + 1 + 2 + 9 =16 o 7. Hindi 5 ang lumabas kay hindi mo universal day o masuwerteng araw ngayon. Sa May 16, 2009 pa ang universal day mo dahil ito ang petsang may suma total na 5. Kapag nagkapareho ang iyong Life Path Number sa suma total ng kasalukuyang petsa, iyon ang itinuturing na universal day mo o masuwerteng araw para sa iyo.


Birthday

Batay sa halimbawa na kung 23 ang petsa ng iyong kaarawan, lucky day mo rin ang petsang 23 ng kahit anong buwan.


Kombinasyong Universal Day at Birthday

Ayon sa numerology, ang pinakamasuwerteng araw ng isang tao ay kapag tumapat ang iyong universal day sa mismong kaarawan mo. Halimbawa ay ang birthday kong May 11, 1982 na may Life Path Number na 9 ay masuwerte rin sa May 11, 2009. Kung ating susumahin, ang suma total ng May 11, 1982 at May 11, 2009 ay parehong number 9 kaya ang huling petsa ay aking luckiest day. Nauulit ang ganitong suwerte tuwing ika-9 na taon. Kaya sa 2018 ulit ako magkakaroon ng luckiest day.

No comments: