Mga Simpleng Paraan Upang Mapanatili ang pagmamahalan ng Mag-asawa


Tandaan na kung mahal mo ang isang tao, nanaisin mong lagi ang ikabubuti ninyong dalawa.

Huwag kalilimutang mahal mo siya. Halikan mo siya, akbayan mo siya habang naglalakad kayo, yakapin mo siya sa sinehan, at iba pa. Purihin mo siya paminsan-minsan.

Huwag mong sisiraan ang kanyang pamilya at mga kaibigan kahit hindi mo sila gusto.

Makinig sa isa't isa. Kapag may mali ka, humingi ng paumanhin. Kung tama ka, makabubuting huwag na munang kumibo.

Huwag ninyong hiyain ang isa't isa sa harapan ng ibang tao at kapag kayong dalawa lamang.

Piliting pigilan ang sigawan. Kahit na nagkakasalungat ang mga isipan, mas maganda pa ring mag-usap nang marahan kaysa magsigawan.

Sa mga araw na hindi kayo magkasundo, huwag kalimutang mahal ninyo ang isa't isa.

No comments: