Tips Sa Pagkakaroon ng Mataas na Grado

  1. Huwag kalimutang magpakilala sa unang araw ng klase. Ipaalam kaagad sa guro ang pangalan at iparamdam sa kanya na interesado ka sa kanyang klase. Magpa-impress agad para matandaan ka niya.
  2. Huwag umupo sa hulihan ng klasrum. Piliin ang upuan sa harap ng guro para lagi ka niyang nakikita.
  3. Huwag maghikab sa klase, huwag ipakita na inaantok ka sa mga lektura ng guro.
  4. Huwag umismid o sumimangot kapag nag-joke nang corny ang guro. Tumawa kahit hindi nakatatawa ang kanyang mga hirit.
  5. Huwag maging tahimik sa klase. Sikaping lagging makihalubilo sa mga diskusyon at laging magpahayag ng opinyon. Wala naming maling opinyon.
  6. Huwag itapon ang mga ibinalik sa eksamen. Basahin ulit ang mga ito lalo na ang mga komento kung paano dapat sagutin ang mga tanong.

1 comment:

Tiradauno said...

Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

Blog Archive