Edukasyon: Pamana ni Dr. Jose Rizal

EDUKASYON ni Rizal

Sanggol pa lamang si Rizal nakakitaan na siya ay isang kakaibang bata at magiging tanyag siya balanag araw.

"Pag-ingatan mong mabuti ang batang ito, balang araw magigigng tanyag siya," sabi ng kaibigan nilang apri. (Rizal Makabayan at Martir by Austin Coates, p32.)

Sa edad na anim na taon ay marunong na siyang humubog ng dakilang tao gamit ang clay at wax.

"Sige, pagtawanan ninyo ako ngayon! Pag namatay ako, tingnan niyo lang kung hindi ako ilililok ng mga tao," wika ni Riza. (Ibid, p.34.)


MGA IDEYA NI RIZAL TUNGKOL SA EDUKASYON

Mga Suliinain sa Pagtuturo
Noli Me Tangere, Kabanata 19: Karanasn ng isang guro)

* Kahirapan ng mga mag-aaral
"

No comments:

Blog Archive