Salamat sa Lagnat

Bakit nilalagnat ang tao?

Nagtataglay ang tao ng "automatic repair system". Ibig sabihin, may kakayahan ang ating katawan na pagalingin ang kanyang sarili. Ang ating immune system ay gumagana sa lahat ng sandali upang tayo ay protektahan.

Isa ang lagnat sa mga napakaraming paraan ng ating katawan upang labanan ang impeksiyon. Kaya't dapat tayong matuwa kapag may lagnat sapagkat ang lagnat ay indikasyon o palatandaan na lumalaban ang ating immune system sa panganib na dala ng mikrobyo o sakit.

Ito ang dahilan kung bakit maling-mali ang pag-inom ng mga gamot-botika (drug) sapagkat isu-supress o pipigilan lamang nito ang natural healing process na nagaganap sa ating katawan.

Pansamantalang itatago lamang ng gamot ang sakit. Kapag nawala na ang bisa ng gamot, babalik ulit ang sakit na may kasama ng iba't ibang side effects tulad ng cancer. The medical drug approach is the wrong approach.

Ano ang dapat gawin kung my lagnat?

Napakaraming paraan upang lunasan ang taong may lagnat. Maraming medical doctors na rin ang marunong nito, lalo na iyong iba na nagising na sa katotohanang mali at delikado ang drug-oriented approach.

Isa sa mabisang paraan ay water therapy (fever sponge bath, hot sponge bath, cold sponge bath, etc). Kung may infection ang pasyente, bigyan siya ng garlic syrup (the most powerful natural antibiotic in the world).

The natural Mother-Earth approach is the best dahil ito ay ligtas at napakabisa. Higit sa lahat... walang side effects.

No comments: